Informatie over je toekomstige vermogen.
02 april 2023 

Informatie over je toekomstige vermogen.

Goud is geld, maar wat is geld?

Het is belangrijk om te weten wat het verschil is tussen valuta en geld. Als je alleen dit verschil al weet dan kan dit het verschil maken tussen een rijke en een arme toekomst voor jouw persoonlijk.

 Valuta en geld hebben onderstaande overeenkomstige eigenschappen:

  1. Ruilmiddel Een middel dat wordt gebruikt om mee te ruilen, die de waarde van iets aangeeft.
  2. Rekeneenheid Is een meeteenheid voor het meten van de waarde van diensten, goederen en activa. 
  3. Draagbaar Het kan in je portemonnee, stel je maar eens voor hoe groot je portemonnee moet zijn als we elkaar in kippen veren zouden betalen.
  4. Duurzaam Gaat lang mee, een euro kan makkelijk 200 jaar mee, slijt niet, gaat niet stuk of iets dergelijks. 
  5. Deelbaar Een euro kan gedeeld worden door 10, 5 en 2 etc. aangezien er munten zijn die aansluiten op deze deelbaarheid. 
  6. Vervangbaar Elk object is onderling volledig uitwisselbaar (vervangbaar). Een honderd eurobiljet kun je vervangen voor ieder ander 100 eurobiljet. 

Waarin verschilt geld nu van valuta:

  • Geld is niet print baar en valuta wèl. Banken kunnen gemakkelijk valuta bij drukken maar zij kunnen niet goud “maken of kopiëren”. 
  • Geld zijn gouden en zilvermunten, valuta zijn de dollar, de euro ed. 
  • De Euro heeft geen onderliggende waarde maar bestaat dankzij het vertrouwen dat wij hebben in de euro. Als dat vertrouwen daalt dan daalt de waarde van de Euro. 
  • Bij een stijgende inflatie daalt het vertrouwen want de valuta wordt minder waard.

Als jij nu een 10.000 Deutsche Mark briefje hebt uit de Weimar periode uit Duitsland is dit biljet nu vrijwel niets waard. 

 Als jij nu een gouden munt hebt uit de Griekse oudheid dan is de minimale waarde de waarde van de munt in goud. Stel dat de munt een ounce weegt dan is de waarde ongeveer € 1900,--.

 Vrij vertaald, alle valuta kunnen tot nul waarde devalueren en gouden en zilveren munten niet, deze behouden altijd waarde.

Geld is niet printbaar en valuta wèl en daardoor is geld een oppot-middel.

Een oppot-middel is een “opslag van koopkracht over een lange periode”.

We leven in een bijzondere tijd en steeds meer mensen komen erachter dat niets is wat het lijkt ook ons financiële systeem niet.

 Ik wil je waarschuwen tegen deze misleiding en aangeven wat je ertegen kan doen.

Zoals toegelicht zijn je euro’s alleen iets waard zolang iedereen gelooft dat het zo is. Euro’s hebben geen enkele andere onderliggende waarde. Onze oude vertrouwde gulden had eerder goud als onderliggende waarde.

 Zoals je weet gaan onze beleidsmakers en centrale bankiers niet zo voorzichtig met onze euro’s om en daardoor wordt het vertrouwen steeds minder. Dit wantrouwen wordt steeds verder gevoed door de hoge inflatie.

 Maar gelukkig is er goud. Goud is door de eeuwen heen een betrouwbare waarde gebleken met name in periode van grote (financiële) onrust.

Centrale banken weten dit ook en zij hebben de laatste jaren heel veel goud gekocht. Zij doen dit om zich in te dekken tegen moeilijkere tijden, dat geldt dan wellicht ook voor jou.

Je kunt doen wat de centrale banken doen, goud kopen. 

De Duitse en Nederlandse centrale bank stonden decennialang bekend om hun streng monetair beleid. Nu vallen ze onder de Europese centrale bank en zijn ze hun zeggenschap kwijt want sindsdien vallen ze onder de ECB (Europese Centrale Bank). Deze bestaat uit 19 leden die er in het algemeen een ruimhartiger monetair beleid op na houden. Noord en Zuid hebben er een nogal verschillende kijk op, hoe om te gaan met uitgaven. Denk hierbij maar eens aan de mening over de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland/ Duitsland en bv Griekenland/Frankrijk. 

Het grote probleem zijn de al maar toenemende schulden en dat is met de laatste crises situaties zoals corona, milieu, stikstof, de oorlog in de Oekraïne verder opgelopen. Deze schulden worden zo hoog dat ze nooit meer terugbetaald kunnen worden.  

Mede daarom hebben we zo’n lage rente. Dit in een poging de gewone economie te laten groeien echter wordt dit een steeds grotere uitdaging. 

Wat zie je in de echte economie gebeuren, de grote bedrijven kopen de middenstand bedrijven op of duwen ze uit de markt. De multinationals draaien op volumes en hebben toegang tot kapitaal tegen lage rente kosten. Dit in tegenstelling tot het middenstand bedrijf die draait op marges en minder lage rentes kan bedingen.

De centrale banken hebben een te ruimhartig monetair beleid gevoerd waardoor eigenlijk iedereen met te veel schulden zit. Dit geld ook voor de diverse landen.

Als je als land veel schuld hebt zoals Spanje (of andere landen) dan maakt het nogal wat uit of je 2 of 6 procent moet betalen op je leningen. 

De ECB weet dat de schuldenberg in de diverse Europese landen zo hoog is dat als de ECB de rente verhoogt deze landen gelijk in de betalingsproblemen komt. De belastinginkomsten van deze landen moet dan grotendeels besteed worden aan rentebetalingen en dan blijft er te weinig over om de staatsbegroting rond te krijgen. Vrij vertaald de staat komt dan in een onhoudbare situatie en de ECB weet dit.

Wat kan de ECB dan nog bedenken, aan de ene kant van de balans heeft zij een enorme berg aan schuldpapier van de diverse landen en aan de andere kant van de balans staan haar bezittingen. GOUD.

En nu komt goud om de hoek kijken. Als de ECB’s van deze wereld besluiten het goud te herwaarderen kunnen zij hun balansen weer op orde krijgen. De ECB en heel veel andere bankinstellingen zijn de laatste jaren druk geweest met het inkopen van Goud.  

Bron: Trends https://trends.knack.be/nieuws/macro-economie-beleid/waarom-centrale-banken-goud-inslaan/

 De Centrale banken in de wereld moeten weer bijspringen als de komende crisis zich aandient. Dit kunnen ze dan doen door goud te herwaarderen. Welke reden zouden al die banken anders hebben om zo massaal goud in te kopen? Blijkbaar verliezen ze steeds meer hun geloof in hun eigen monetaire beleid en bereiden ze zich voor op een reset van ons geldsysteem. 

Als al die mensen die wereldwijd de hele dag met geld en geld systemen bezig zijn allemaal goud kopen, wat zou jij moeten doen?

Bron: o.a. podcasts/lezingen W. Middelkoop, B. Arnaeert, M. Meloney, M. Verheyen