Robert F. Kennedey Jr en de wisseling van de wereld macht
19 november 2023 

Robert F. Kennedey Jr en de wisseling van de wereld macht

In deze blog gaan we de relatie leggen tussen de wisseling van de wereldmachten, de polarisatie, ons monetaire systeem, de vraag of er een 3de wereldoorlog komt en waarom Robert Kennedy een belangrijke rol kan spelen in deze tijd.


  1. De meesten van ons hebben geen oorlog meegemaakt en hebben hierover ook niet echt een gevoel, het is een abstract iets. 
  2. Hetzelfde geld voor een dictatoriaal systeem, dat hebben we zelf niet aan den lijve ondervonden en dus is het voor ons een ver-van-mijn-bed-verhaal.
  3. We realiseren ons niet dat we in een “verkeerd” systeem zitten en als we het ons wel realiseren, weten we niet hoe we er kunnen uitstappen.

 Om met het laatste te beginnen wil ik dit inleiden met een “verkeerd systeem” wat we wel hebben herkend als een verkeerd systeem. 

 Het apartheidssysteem van Zuid-Afrika. 

Hierover zijn we het allemaal wel eens dat het apartheid systeem een verkeerd systeem was omdat het gebaseerd was op rassen verschillen.

 Denk je nu echt dat de meeste blanken Zuid-Afrikanen niet in de gaten hadden dat hun systeem niet klopte? Wat blijkt dat de meesten het diep in hun hart wel wisten maar toch bleven ze het steunen. 

Waarom?

Omdat ze er te veel profijt van hadden. Ze vonden misschien wel dat het een oneerlijk systeem was voor de “niet blanken” maar ja, als zij het systeem los zouden moeten laten, dan zou dat wel eens het einde van hun mooie rijke leven kunnen zijn en dat willen we niet dus: De andere kant uitkijken, vooral niet te veel over nadenken, de regering en de politie regelen dat maar en dan maar hopen dat alles goed blijft gaan. 

 Deze situatie hebben we nu ook in het Westen. Vrijwel iedereen heeft in de gaten dat het zo niet langer kan. De verdere concentratie van de macht en het geld, de steeds maar groter wordende groep van armen, een hele generatie die geen huis meer kan betalen, het alsmaar bij drukken van euro’s en dollars, een op schulden gebaseerd financieel systeem etc. etc. Iedereen die enigszins economisch onderlegd is begrijpt dat als je steeds meer leent omdat je steeds meer uitgeeft dan je verdient, het op termijn fout gaat.

 Maar goed, ook wij blijven vasthouden wat we hebben en we willen nog meer hebben. Delen? Delen dan doen anderen maar, maar ik, ik niet….

Dit is eenzelfde soort reactie als van de blanken in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsbewind. We weten dat het niet klopt maar kijken als konijnen naar de koplampen van de auto en blijven zitten waar we zitten.

Dit impliceert dus als een soort automatisme dat het systeem verder gaat met wat het doet, de rijken rijker maken en de armen armer, totdat het als een zeepbel uit elkaar spat. 

Dat dit gebeurt dat verwachten we allemaal wel alleen niemand weet wanneer.

 Het wisselen van de wereldmachten is door de eeuwen heen een proces. Om het overzichtelijk te houden behandelen we 4 wereldmachten.

De Nederlandse:                 1550 – 1800

De Engelse:                         1750 – 1900

De Verenigde Staten:         1945   In de 20st eeuw na WO1 en WO2 

En China vanaf:                   1950, toen hadden ze allemaal het rode boekje uit en begon China aan de opmars naar de nieuwe wereldmacht.

 

De krachten achter de wereldmacht: 

Uitvindingen, technologische vooruitgang, competitie in de wereld markt, economische prestaties, het aandeel in de wereldhandel en de militaire kracht, de financiële kracht van hun munt als een wereld munt.

 

De Nederlanders waren rond 1600 een hardwerkend volkje die de schouders er onder zetten. Iedereen werd opgeleid, er werd handelgedreven en de Nederlanders gingen op avontuur op de 7 wereldzeeën. Financieel ging het steeds beter, we richten de VOC op en de beurs in Amsterdam. 

 Toen het steeds beter ging en beter ging werden we ook rijker en dus ook gemakzuchtiger. Het bouwen van onze schepen besteden we uiteindelijk uit aan de Engelsen want dat was goedkoper, de Nederlandse scheepbouwers waren te duur geworden.

De Engelse niet, die werkten voor een habbekrats. Die waren al lang blij dat ze een baantje hadden en zo eten konden kopen. En na verloop van tijd leerden de Engelsen betere schepen bouwen en verdienden zij steeds meer geld. Aansluitend gingen ze de schepen met hun eigen innovaties verbeteren en gingen ze uiteindelijk veel betere schepen bouwen dan de Nederlandse schepen. Hier kwamen wij als Hollanders te laat achter want wij werden in de pan gehakt met de diverse zeeslagen die uiteindelijk door de Engelsen werden gewonnen. Michiel de Ruiter kan hier over meepraten.

 Nu zitten we ook in zo’n fase. Eerst besteden we het bouwen van auto’s uit aan de Chinezen, toen gingen ze zelf auto’s bouwen en nu bouwen ze auto’s die goedkoper en beter zijn dan die van ons en komt de westerse auto-industrie in de moeilijkheden. 

Maar terug naar ons verleden.

 We kregen steeds meer handelsroutes over de wereldzeeën en die moesten allemaal beveiligd worden en zo raakten we in steeds meer oorlogen betrokken. Deze kosten allemaal geld en mankracht. Dit liep uiteindelijk helemaal spaak. Nederland raakte in verval en haar plaats op het wereldtoneel werd door de Engelsen overgenomen na de diverse zeeslagen. De Engelsen werden de nieuwe wereldmacht en het Engelse Pond de nieuwe wereldmunt.

Een wereldmacht begint altijd met een overwinning op oorlogsgebied. En niemand wil die kracht tegen zich hebben en dus krijg je dan een periode van rust en vooruitgang.

Iedereen gelooft in deze kracht en gaat dus steeds meer lenen wat eventueel lijdt tot een financiële bubbel. In het land krijg je weinig heel rijke mensen en heel veel arme mensen, dus interne conflicten. De zittende wereldmacht moet haar belangen in het buitenland en haar handelsroutes beveiligen. Buiten het land krijgt het te maken met de opkomende wereldmacht, vaak uitgevochten in een oorlog.

Oorlogen zijn duur. Hierdoor stijgen de kosten boven de inkomsten van het land en gaat het land uiteindelijk failliet.

De zittende wereldmacht verliest en de nieuwe wereldmacht wint. Dan heb je een wisseling van de wereldmacht. En dan begint alles op weer opnieuw.

 De USA werd de nieuwe wereldmacht in 1944 na de gezamenlijke oorlog tegen Nazi Duitsland en Japan. De dollar werd de nieuwe wereldmunt ten koste van de Engelse Pond. Het nieuwe monetaire systeem werd in 1944 vastgelegd in de Bretton Woods Agreement. De dollar werd hierdoor wereldwijd als betaalmiddel geaccepteerd.

 

Terug naar het heden:

De VS is al jaren niet meer in staat haar schulden te betalen waardoor de schulden alleen maar verder groeien. Dit is uiteindelijk een onhoudbare situatie mede omdat er ook rente over die schulden betaald moet worden, dus ook de rentenlasten blijven maar stijgen. Anders gezegd de US gaat uiteindelijk failliet.

De VS zit in een neergaande lijn met haar economie als wereldmacht én er is een reizende wereldmacht; China. 

Omdat de VS hun interne problemen niet kunnen oplossen ligt het voor de hand dat er een vijand buiten de landsgrenzen wordt gezocht die hun positie als wereldmacht bedreigt en dat is China.  

Je krijgt conflicten met de opkomende wereldmacht (China) en de leidende wereldmacht (USA).

 

Welke interne problemen kunnen ze in de US en overigens in Europa niet oplossen?

De bevolking van de US en van Europa, wij dus, kiezen politici die meer uitgeven dan ze aan belastingen binnenkrijgen. Hierdoor groeit de schuld van onze regering. Die schuld moet geleend worden. De regering moet rente betalen over het geld dat zij leent voor haar schulden. Als die schulden ieder jaar groter worden moet de regering dus ook steeds meer rente gaan betalen. 

Wij als bevolking doen vrolijk mee aan deze trend. 

Een voorbeeld van onze huidige levenswijze:

Stel ik koop een Lynx en Co op basis van private lease, dit is een auto geproduceerd in China.

Ik leen dan geld om dingen te kopen die wij (het westen) niet maken maar importeren (van uit China).

We sparen geen geld maar lenen wel geld. 

Dus ik koop de spullen die we (het westen) niet gemaakt hebben maar die we importeren. We kopen het met geld dat we lenen en wat we niet gespaard hebben.

Anders gezegd, ik steek me in de schulden om het werk te laten doen door een Chinees, die eraan verdient. Wat gebeurt er dan met mijn economie in het westen? 

 Maar goed, laten we niet te ver afwijken, met het westen gaat het economisch bergafwaarts en met China gaat het bergopwaarts. 

 Als de regering/ de centrale banken te veel geld bijdrukken om haar problemen op te lossen krijgen we inflatie en dreigt een recessie. Bij een hele hoge inflatie wordt geld steeds minder waard en de bevolking wordt steeds armer. Anno 2023 herkenbaar. 

 

Geen enkele politicus durft het aan om ons te vertellen dat we in feite al failliet zijn en dus kiezen ze allemaal voor de optie om geld bij te drukken, waardoor iedereen geleidelijk armer wordt. 

Dit merk je in Nederland nu al door de stijgende groep mensen die financieel niet meer kunnen rondkomen en deze groep gaat in aantal alleen maar oplopen met dit beleid.

 

Polarisatie:

Waar komt de stijgende polarisatie in het Westen vandaan. Dit komt door ons financiële en maatschappelijke systeem. Vroeger hadden we de American Dream wat voor ons inhield, een goede opleiding doen, hard werken, een huis kopen en je welvaart opbouwen. Alleen blijkt nu dat dit vrijwel niet meer haalbaar is.

Het systeem is erop gericht een beperkt aantal mensen ongelofelijk rijk te maken en een hele grote groep heel erg arm. 

 Hoe werkt het nu dat de rijken steeds rijker worden:

Als je bijvoorbeeld een vakantie wilt boeken dan doe je dat op je PC of op je telefoon. Of je nu een Apple,, een HP of Dell hebt in alle gevallen bezit Blackrock, Vanguard en State Street een groot deel van de aandelen van deze bedrijven. 

Vervolgens stap je in het vliegtuig, het maakt niet uit welke maatschappij, KLM, Lufthansa, BA ook hier bezitten zij een groot aandeel van de aandelen, dan vlieg je naar je bestemming en ga je naar je hotel. Het Marriott, Hilton of een Hyatt hotelketen ook hier hetzelfde verhaal. 

Nadat je bent aangekomen ga je lekker op het terras zitten en bestel je een cola. Of je nu een Coca-cola of een Pepsi drinkt, Blackrock, Vanguard en State Street bezit een groot aandelenpakket van die bedrijven.

Kortom de eigenaren van Blackrock, Vanguard en State Street ……. verdienen aan nagenoeg alles wat jij doet.

 Neem er eens een keer de tijd voor en doe je huiswerk, zie bronvermelding. 

Je kunt niet anders concluderen dat een beperkte hele kleine groep mensen heel veel geld verdient en dus de rijkste mensen op aarde zijn en deze worden ook steeds rijker en rijker.

 Deze kleine groep hele rijken mensen gebruikt hun geld om een gunstige invloed te hebben bij diegene die beslissingen maken, de politici. De politici zijn niet (meer) bestand tegen de druk of verleiding van deze lobbyisten. Er zijn meer dan 25.000!!! lobbyisten in Brussel die betaald worden door belanghebbenden om de ambtenaren te beïnvloeden ten gunste van de belangen van bedrijven.

 

Hoe dan?

Een kleine groep mensen bezit vrijwel al het geld en dus de macht.

Er is ook een grote groep van niet bezitters.

Tussen deze twee groepen ontstaat steeds meer wrijving. De kleine groep rijken willen niet delen zij willen alleen maar rijker worden en gebruiken hun macht en invloed om dit te effectueren ten koste van de niet-bezitters, de armen. De armen willen een rechtvaardiger systeem omdat zij niet meer in staat zijn hun rekeningen te betalen. 

 Door het monetaire beleid ontstaat en steeds meer inflatie en de armen komen hierdoor steeds meer in nood. Hierdoor ontstaat steeds meer polarisatie en dit heeft tot gevolg dat een populist aan de macht gaat komen. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn Hitler, Stalin en Mao.

 Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter, als dit groot genoeg wordt ontstaat er een grote groep mensen die “niets meer te verliezen heeft” of “geen eerlijke kans krijgt”. Wij zitten nu in die fase of bewegen in ieder geval die kant op.

Ook al ben je hoog opgeleid het is haast niet mogelijk een huis te kopen. Dit moet je al snel met twee inkomens doen.

Vele mensen kunnen niet meer rondkomen met hun inkomen en de inflatie blijft de komende jaren hoog dus deze groep wordt steeds groter.

Deze tendens van verschil in vermogensgroei wordt momenteel niet omgebogen maar gaat maar door. Hierdoor wordt het spanningsveld tussen de “have nothing” en de “have everything” steeds groter en als het maar groot genoeg wordt implodeert de samenleving.

 De VS is de zittende wereldmacht dat wordt ingehaald door China, de opkomende wereldmacht. De VS heeft grote interne problemen, de financiële schulden berg van alle Amerikanen en hun regering, er is een enorme polarisatie tussen de Amerikanen, ze hebben het grootste leger ter wereld en voelen zich bedreigd door China, The Deep State bepaalt wat er gebeurt en niet het volk.

De oplossing voor al deze problemen is een buitenlandse oorlog bv tegen China.

De bevolking sluit dan haar rijen tegen één gezamenlijke vijand.

Iedereen is ineens bereid offers te brengen omdat zijn of haar leven wordt bedreigd.

Dan winnen of verliezen ze deze oorlog en krijg je in beide gevallen een Great Reset.

 Als de VS een oorlog begint trekken ze ons, Europa, mee in die oorlog. Denk bv aan de oorlog tegen Irak, Syrië, Afghanistan en Oekraïne.

 We zijn tot de slotsom gekomen dat er een paar mensen heel veel geld verdienen en een hele grote groep mensen steeds armer worden door inflatie en belasting stijgingen.

  1. Een zeer beperkte groep mensen wordt steeds rijker en rijker ten koste van alle andere mensen. Veel mensen zijn bereid om alles te doen voor geld, liegen, bedriegen, omkopen, chanteren en als het moet, moorden.
  2. Mensen gaan niet uit eigen beweging hun bevoorrechte positie delen met mensen die het minder goed hebben. 
  3. We zitten in een overgang van de ene wereldmacht naar de andere wereldmacht. Tijdens deze overdracht ontstaan er spanningen en in het verleden ging dat altijd gepaard met oorlogen.

 Omdat er geen vredesbesprekingen zijn over de oorlog in de Oekraïne of in Israël kan het alle kanten op. Een escalatie is nooit uit te sluiten.

Als China besluit om Taiwan aan te vallen omdat zij vinden dat Taiwan nu eenmaal bij China hoort, dan kan het zijn dat de VS daarin betrokken wordt. Om deze twee redenen zijn is het niet uitgesloten dat ook daar een militair conflict ontstaat.

 

KENNEDY: (Meer informatie bij ****)

Nu wil ik je graag wat vertellen over Robert F. Kennedy Jr, hij is zoals je wellicht weet presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024 in de VS.

Kennedey neemt het op tegen de rijken en kan gekozen worden door de armen.

Als hij gekozen wordt en zijn beleid gaat effectueren, zullen de rijken zich gaan verdedigen.

Kennedy kan in deze cruciaal zijn. Hij is voor vrede en tegen The Deep State. Hij zal geen oorlog tegen China beginnen. Dit heeft dus direct met jouw en mijn leven te maken. Wij kennen het begrip oorlog helemaal niet want we hebben het nooit meegemaakt en zijn daarom vergeten hoe verschrikkelijk een oorlog is.

 Omdat wij als mensheid ons bewustzijn bepalen, bepalen we als mensheid nu ook onze toekomst. Nu je dit allemaal weet doorzie je het belang van de juiste man op de juiste plaats. Daarom ben ik voor Kennedy als president en god hoede hem voor een aanslag.

 

Wat kun je zelf allemaal doen:

Velen denken dat zij persoonlijk niets kunnen doen tegen de polarisatie, het monetaire systeem, de wisseling van de wereldmacht.

Het tegendeel is echter waar, je kunt er van alles aan doen om je invloed te laten gelden.

Ben je het eens met Kennedy, geef een gift voor zijn campagne.

Ben je tegen de verdere polarisatie, bepaal met je beurs. Koop lokaal bij mensen die je kent. Voorbeeld: koop niet bij een groot grutter of online maar wel bij een lokale boer en bij de zelfstandige ondernemers bij jou in de buurt.

Denk je dat het met het monetair systeemfout gaat, beleg een deel van je spaargeld/vermogen buiten dit systeem. Zet je een deel van jouw spaargeld/vermogen om in goud of zilver, zilveren/gouden munten, bitcoin of een iets anders waar jij wel in gelooft.

Het belangrijkste is echter dat je je bewust zijn op deze onderwerpen gaat vergroten. Ga jezelf informeren, ga op onderzoek uit op de diverse kanalen, mainstream media en ook de alternatieve media.

Veel mensen zeggen

“ik heb niks met politiek” maar het punt is: “De politiek heeft altijd iets met jou”

Denk maar eens terug aan de invoering van de avondklok. In één keer mocht jij niet meer na 20.00 uur naar buiten. Of je daar nu mee eens was of niet, jij zat braaf thuis op de bank. Vind je dit prima of denk achteraf, nou dat was toch wel best vrijheid beperkend? De politiek bepaalt dat voor jou.

 

Deze Blog is geschreven met de intentie om je uit te nodigen zelf op onderzoek uit te gaan. 

 

Hartelijke groet,

Froos

 

Meer informatie****Achtergrondinformatie over Robert F. Kennedey Jr.

 

Robert F. Kennedy Jr. heeft een indrukwekkende achtergrond als presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024. Als zoon van Bobby Kennedy en neef van John F. Kennedy draagt hij de erfenis van twee iconische figuren die beide de strijd tegen het gevestigde Amerikaanse systeem voerden, maar tragisch genoeg hun idealen met hun leven bekochten.

Uit de campagne van Robert F. Kennedy Jr. blijkt dat hij de strijd aangaat tegen de corrupte samensmelting van staatsmacht en het grootkapitaal (de grootindustriëlen en de bankwereld) ook wel The Deep State genoemd. 

 

Definitie Deep State: 

Een staat binnen een staat of een diepe staat (Engels: deep state) verwijst naar een politieke situatie in een land waarin een bepaalde organisatie, zoals de krijgsmacht, geheime diensten, politie of agentschappen, niet onderhevig zijn aan de controle van de civiele politieke leiding.

 

Kennedy24.com

Schuin gedrukt is een deel van de tekst van de website van Robert Kennedey:

Door zijn lange ervaring en bekendheid met machtssystemen, begrijpt Robert F. Kennedy, Jr. dat de meeste mensen in bedrijven en de overheid volkomen fatsoenlijke mensen zijn. Ze spelen het spel, maar velen van hen hebben genoeg van de nep-heid en zijn cynisch over de verlamming van het systeem. Ze voelen zich erin opgesloten. Een schone overheid gaat niet alleen over het verwijderen van corrupte individuen. Het gaat om het veranderen van een systeem waarin volkomen fatsoenlijke mensen agenten van corruptie worden zonder het zelfs maar te weten.

 

Om te begrijpen wat er op je afkomt, om de toekomst te begrijpen, zal je het verleden moeten bestuderen. Wij als mens kennen alleen onze eigen ervaringen en wat onze voorouders hebben meegemaakt zit niet in ons eigen ervaringssysteem en is dus voor ons abstract. Onze eigen ervaringen zijn niet voldoende om toekomst in te schatten. Omdat te kunnen moeten we de geschiedenis van onze voorouders ook meenemen.

 

 

Laten we de geschiedenis in duiken hoe het andere presidenten is vergaan die zich verzetten tegen The Deep State. 

 

Amerikaanse presidenten:

Andrew Jackson, 1829 - 1837:  

Overleeft een mislukte aanslag op zijn leven, hij wilde het banksysteem veranderen. 

 

Abraham Lincoln, 1861 – 1865: 

Vermoord; Hij had twee vijanden, het zuidelijke leger en de bankiers.

 

James Abram Garfield, 1881     

Na het nemen van impopulaire financiële en fiscale maatregelen werd hij vermoord in de 6de maand van zijn presidentschap. 

 

William McKinley, 1897 - 1901   

Hij blokkeerde de invloed van de Rothschild bankier en werd vermoord in 1901.

 

John F. Kennedy, 1961 - 1963   

Hij verzette zich tegen de Deep State o.a. het militair-industrieel complex en werd vermoord in 1963.

 

(Bobby) Robert F. Kennedey (Presidentskandidaat):

Wilde in grote lijnen het beleid van John F Kennedey voorzetten en werd vermoord in 1968.

 

Al deze (kandidaat) presidenten hadden gemeen dat zij openlijk spraken over het complot dat zij zagen in de versmelting van het grootkapitaal, de financiële wereld, de bancaire wereld en de staatsmacht. Door verandering aan te (willen) brengen in de machtposities van de Deep State hebben ze waarschijnlijk met een aanslag op hun leven moeten betalen.

 

Over de moord op John F. Kennedy is een film gemaakt in 1991 door Oliver Stone. Deze aanslag is nog altijd gehuld in nevelen. Het grote publiek weet nog steeds niet hoe het zit en het ziet ernaar uit dat dat ook zo blijft. 

 

Ook de mythische naam Kennedy beschermt niemand tegen de macht van samensmelting van de staatsmacht en het grootkapitaal. 

  Bron vermelding:

Kennedy24.com

 Ray Dalio: 

You Tube video over wereldmachten

De verandering van de WERELD MACHT

Boek: Principles for dealing with the changing world order

Paul Buitink: Olie en goud 

Website: economicprinciples.org

 

 

Amerikaanse presidenten:

 

Andrew Jackson, 1829 - 1837

Wikipedia

In 1832 sprak hij zijn veto uit over een wetsvoorstel van het Congres om de Second Bank of the United States opnieuw te autoriseren, met het argument dat het een corrupte instelling was die de rijken ten goede kwam. Na een langdurige strijd ontmantelden hij en zijn bondgenoten de Bank. Witlaw, Nancy. Andrew Jackson Frontier-voorzitter . In 1835 werd Jackson de enige president die de staatsschuld afbetaalde . Hij overleefde ook de eerste aanslag op een zittende president.

De nasleep

Lawrence werd vrijgesproken op basis van ontoerekeningsvatbaarheid en bracht de rest van zijn leven door in een psychiatrische inrichting. Jackson geloofde dat zijn politieke tegenstanders de aanslag hadden gepleegd om hem uit de weg wilde ruimen. Zijn politieke tegenstanders geloofden dat Jackson de aanslag in scène had gezet om stemmen te winnen. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat Lawrence psychische problemen had en dat de aanslag geen politiek doeleinde had.

Chat CPT:

Chat CPT: Andrew Jackson, 1829 - 1837 Sprak Andrew Jackson zich zijn veto uit over een wetsvoorstel van het Congres om de Second Bank of the United States opnieuw te autoriseren, met het argument dat het een corrupte instelling was die de rijken ten goede kwam?

 

Ja, dat klopt. President Andrew Jackson heeft inderdaad zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel van het Congres om de charter van de Second Bank of the United States opnieuw te autoriseren. Hij deed dit op 10 juli 1832. Jackson zag de Second Bank als een corrupte instelling die de belangen van de rijke elite diende en de economie van de gewone Amerikanen belemmerde. Hij vond dat de bank te veel politieke macht en controle over het financiële systeem had en beschouwde het als een bedreiging voor de economische onafhankelijkheid van de gewone mensen.

Jacksons veto van de Bank Bill werd ondersteund door zijn overtuiging dat de bank ongrondwettelijk was en niet in het belang van het volk handelde. Dit leidde tot een bittere politieke strijd tussen Jackson en de voorstanders van de bank, waaronder Henry Clay. Uiteindelijk zou Jackson zijn beleid doorzetten en de federale deposito's uit de bank verwijderen, waardoor hij probeerde de invloed van de bank op de economie en de politiek te verminderen.

 

ChatCPT: Is hij vermoord door een europeese bankier. Nee, Andrew Jackson, de zevende president van de Verenigde Staten, is niet vermoord in opdracht van een Europese bankier. Hij overleed op 8 juni 1845, en zijn dood werd veroorzaakt door hartfalen. Er is geen bewijs of historische informatie die suggereert dat zijn dood te maken had met Europese bankiers of een samenzwering.

Andrew Jackson wordt vaak herinnerd vanwege zijn controversiële politieke beslissingen, zoals zijn harde aanpak van de indianenverwijdering, zijn oppositie tegen het nationale banksysteem en zijn stellingname voor een sterkere uitvoerende macht van de president. Als je meer wilt weten over zijn presidentschap of andere aspecten van zijn leven, sta ik klaar om te helpen!

 

Hoe was de relatie tussen de bankwereld en Andrew Jackson, 1829 - 1837 ?

ChatGPT

De relatie tussen de bankwereld en Andrew Jackson tijdens zijn presidentschap van 1829 tot 1837 was zeer controversieel en staat bekend om zijn strijd tegen de Second Bank of the United States. Hier zijn de belangrijkste aspecten van die relatie:

Second Bank of the United States: De Second Bank of the United States was een gecentraliseerde nationale bank die was opgericht om de financiën van de regering te stabiliseren en een uniform valutasysteem te bieden. Tijdens Jackson's presidentschap was Nicholas Biddle de president van de bank. Jackson was echter sterk tegen de bank, omdat hij het beschouwde als een symbool van een eliteklasse die de economie en politiek van het land controleerde.

Jackson's oppositie: Jackson had diepgaande bezwaren tegen de Second Bank of the United States. Hij zag het als een bedreiging voor de economische onafhankelijkheid van gewone Amerikanen en beschouwde het als een instrument dat de macht concentreerde bij enkelen. Hij geloofde ook dat de bank corrupt was en alleen de belangen van rijke bankiers diende.

Bankoorlog: Jackson begon een campagne tegen de Second Bank of the United States en probeerde de bank te verzwakken. In 1832 stelde de bankiers een verlenging van de bankcharter voor, maar Jackson stelde zijn veto uit en beschouwde het als een poging om de bank te handhaven. Hij won de presidentsverkiezingen van 1832 gedeeltelijk met de steun van mensen die zich tegen de bank keerden.

Vernietiging van de bank: In 1833 trok Jackson de federale fondsen terug uit de Second Bank of the United States en stopte hij met het gebruik van de bank om overheidsuitgaven te beheren. Hij verplaatste de fondsen naar staatsbanken, die bekend werden als "pet banks". Uiteindelijk liet Jackson het charter van de Second Bank of the United States in 1836 verlopen, waardoor de bank werd beëindigd.

Deze confrontatie tussen Jackson en de bankwereld staat bekend als de "Bank War" en had aanzienlijke gevolgen voor de economie en de politiek van die tijd. Het resultaat was een vermindering van de invloed van gevestigde bankiers en de uiteindelijke ondergang van de Second Bank of the United States.

 

IsGeschiedenis

Bron: http://www.history.com/news/andrew-jackson-dodges-an-assassination-attempt-180-years-ago

 

Abram Lincon

https://www.occ.treas.gov/index.html

Gabor S. Boritt, Lincoln en de economie van de American Dream (1989)

In zijn eigen woorden: Abraham Lincoln over bankieren

 

– “Gedurende drieëndertig jaar van het openbare leven zou (Lincoln) blijk geven van een diepe toewijding aan de federaal gecontroleerd bankieren.” Gabor S. Boritt, Lincoln en de economie van de American Dream (1989)

Toespraak over de staatsbank
 11 januari 1837

In deze, zijn eerste gepubliceerde toespraak, betoogde Lincoln vanuit de zaal van het Huis van Afgevaardigden van Illinois tegen een motie om de State Bank of Illinois te 'onderzoeken' als opmaat naar de moord op die bank - net zoals president Andrew Jackson de tweede Bank of the Verenigde Staten (BUS), een andere gezamenlijke publiek-private onderneming. In zijn toespraak verdedigde Lincoln beide instellingen en drukte hij zijn kernovertuiging uit dat sterke banken en een betrouwbare, flexibele valuta, bij voorkeur onder federale organisatie en toezicht, essentieel waren voor economische kansen.

"Ik beweer stoutmoedig, en zonder angst voor tegenspraak, dat niemand ... ooit enige fout bij de Bank heeft gevonden. Het heeft de prijzen van de producten van hun boerderijen verdubbeld en hun zakken gevuld met een gezond circulerend medium, en ze zijn allemaal zeer tevreden over de werking ervan."

Bron: Collected Works of Abraham Lincoln (CWAL) , deel 1, pagina's 61 – 69. De CWAL is online op http://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/

Toespraak op de Sub-Treasury
 26 december 1839

Deze lange toespraak, de enige toespraak van Lincoln die uit die periode bewaard is gebleven, was er een die hij waarschijnlijk in tientallen variaties hield terwijl hij campagne voerde voor William Henry Harrison in zijn succesvolle bod op het Witte Huis in 1840. Het vergeleek de tweede Bank of the United States met het "sub-treasury" -systeem van alleen hard geld waarmee Jacksons volgelingen het hadden vervangen - wat volgens Lincoln enorm inferieure resultaten opleverde. De toespraak, die op grote schaal werd herdrukt, duwde Lincoln (en de bankkwestie) in de nationale schijnwerpers.

"De [Nationale] Bank mocht [overheidsinkomsten] uitlenen aan individuen, en heeft dit ook gedaan, en vandaar de grote hoeveelheid geld die jaarlijks wordt ingezameld voor inkomstendoeleinden, die volgens elk ander plan een groot deel van de tijd inactief zou zijn geweest, werd bijna constant in omloop gehouden. Iedereen ... zal bedenken dat geld alleen waardevol is als het in omloop is, [en] elk apparaat dat de overheidsinkomsten constant in omloop houdt, in plaats van opgesloten te zitten in luiheid, is geen onbeduidend voordeel.

"In tegenstelling tot de onderschatkist moeten de inkomsten worden geïnd en in ijzeren kisten worden bewaard totdat de regering het wil uitbetalen, waardoor de mensen worden beroofd van het gebruik ervan, terwijl de regering het zelf niet nodig heeft. , en terwijl het geld geen nobeler werk verricht dan het roesten in ijzeren kisten. Het natuurlijke effect van deze beleidswijziging, zoals iedereen zal zien, is dat de hoeveelheid geld in omloop vermindert ... [resulterend in] nood, ondergang , faillissement en bedelarij.

"We pretenderen niet dat een Nationale Bank ondanks de Nationale Regering een gezonde en uniforme munteenheid in het land tot stand kan brengen en handhaven, maar we zeggen wel dat ze een dergelijke munteenheid heeft ingesteld en in stand kan houden, en kan doen het nogmaals, met de hulp van die regering, en we zeggen verder dat geen plicht meer dwingend is voor die regering, dan de plicht die het de mensen verschuldigd is, om hen een gezonde en u

 

Uniforme munteenheid te verschaffen.

Bron: CWAL , volume 1, pagina's 160 – 179.

Toespraak tot het volk van Illinois op
 4 maart 1843

Terwijl Lincoln's Whigs in 1840 het Witte Huis hadden gewonnen, gingen ze ten onder in Illinois, deels als gevolg van de aanhoudende gevolgen van de economische neergang in 1837. In een poging zich te hergroeperen, riep de partijleiding Lincoln op om gemakkelijk een beginselverklaring op te stellen. begrepen door het publiek. Een van die resoluties betrof het bankwezen.

"De derde resolutie verklaart de noodzaak en gepastheid van een Nationale Bank ... De eerste Nationale Bank werd voornamelijk opgericht door dezelfde mannen die de grondwet vormden, in een tijd dat dat instrument nog maar twee jaar oud was en de goedkeuring ontving van de onsterfelijke [president [Washington. [D] e tweede [nationale bank] ontving de goedkeuring van [president] Madison, [houder van] de trotse titel van 'Vader van de grondwet;' en vervolgens de goedkeuring van het Hooggerechtshof, het meest verlichte gerechtshof ter wereld.

'Wat de opportuniteit betreft, vragen we u alleen de geschiedenis van die tijd, tijdens het bestaan van de twee Banken, te onderzoeken en die tijden te vergelijken met het ellendige heden.'

Bron: CWAL , volume 1, pagina's 309 – 318.

Als president in oorlogstijd concentreerde Lincoln zich op zijn rol als opperbevelhebber en liet hij de meeste niet-militaire beslissingen over aan het oordeel van het Congres. Bij de handvol binnenlandse kwesties die er echt toe deden, gaf Lincoln echter vastberaden leiderschap. Een veilig en gezond nationaal banksysteem en een betrouwbare nationale munt behoorden tot die kwesties, zoals hij zei in een bericht aan het Congres uit 1862.

"... het is met name de plicht van de nationale regering om de mensen een gezond circulerend medium te bieden ... om de mensen een valuta te verschaffen die even veilig is als hun eigen regering."

Bron: CWAL , volume 5, pagina's 282-83.

Voor Lincoln, zoals hij een vertrouweling vertelde, was de oprichting van een nationaal banksysteem een "speciaal belang" - speciaal genoeg voor hem om alles in het werk te stellen om het Congres te overtuigen de oprichtingswetgeving goed te keuren die was opgesteld door minister van Financiën Salmon P. Chase. De president had dan ook grote voldoening toen hij de National Currency Act, die het nationale banksysteem en het Office of the Comptroller of the Currency als toezichthouder creëerde, in het leven riep. Hoewel hij deels gepromoot werd als maatregel in oorlogstijd (de nieuwe nationale banken moesten staatsobligaties kopen als onderpand voor de bankbiljetten die ze uitgaf), liet Lincoln er in zijn boodschap aan het Congres van december 1864 geen twijfel over bestaan dat het zijn bedoeling was een systeem te creëren dat zou het land tot ver in de toekomst dienen.

"Het nationale banksysteem blijkt acceptabel te zijn voor kapitalisten en voor de mensen ... Dat de regering en de mensen veel voordeel zullen halen uit deze verandering in de banksystemen van het land kan nauwelijks in twijfel worden getrokken. Het nationale systeem zal een betrouwbare en permanente invloed ter ondersteuning van het nationale krediet, en de mensen beschermen tegen verliezen bij het gebruik van papiergeld."

Bron: CWAL , volume 8, pagina's 143 – 44.

 

 

Hoe was de verhouding van Abram Lincoln met de bankwereld?

ChatGPT

Abraham Lincoln, de 16e president van de Verenigde Staten, had een complexe relatie met de bankwereld, vooral tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen hoe zijn verhouding met de bankwereld was:

National Banking System Act: Tijdens Lincoln's presidentschap werd in 1863 de National Banking System Act aangenomen. Deze wet vestigde een nieuw banksysteem in de Verenigde Staten en creëerde nationale banken die door de federale overheid werden gereguleerd. Dit systeem was bedoeld om een meer gestandaardiseerd en stabiel banksysteem te creëren en om de financiering van de oorlogsinspanningen tijdens de Burgeroorlog te vergemakkelijken.

Greenbacks: Tijdens de Burgeroorlog gaf de regering van Lincoln "greenbacks" uit, dat waren door de overheid uitgegeven papiergeld zonder een gouden of zilveren standaard. Deze greenbacks werden gebruikt om de oorlogsuitgaven te financieren. Ze werden echter niet door alle banken ondersteund, en sommige particuliere banken en financiële instellingen waren tegen het gebruik van greenbacks.

Relatie met bankiers: Lincoln had enige spanning met bepaalde bankiers en financiële belangen van die tijd, vooral omdat hij de nadruk legde op het versterken van de federale autoriteit en controle over het geldsysteem. Sommige bankiers hadden bezwaren tegen de nieuwe reguleringen en veranderingen die tijdens zijn presidentschap werden doorgevoerd.

Emancipatieproclamatie: Hoewel niet direct gerelateerd aan zijn relatie met de bankwereld, is het belangrijk op te merken dat Lincoln's beslissingen, zoals de Emancipatieproclamatie van 1863, grote invloed hadden op de politieke en sociale omstandigheden van zijn tijd. Deze proclamatie verklaarde alle slaven in de zuidelijke staten "vrij" en had diepgaande gevolgen voor de economie en de samenleving van het Zuiden.

In het algemeen kun je zeggen dat Lincoln's benadering van de bankwereld tijdens zijn presidentschap werd beïnvloed door de complexe uitdagingen van de Burgeroorlog en de noodzaak om financiering te vinden voor de oorlogsinspanningen. Zijn beleid had gevolgen voor de relatie tussen de overheid en het financiële systeem, en deze dynamiek heeft zijn stempel gedrukt op de economische en politieke geschiedenis van die periode.

 

William McKinley, 1897 - 1901

Wat zijn de grote beleidskwesties geweest van William McKinley, 1897 - 1901

ChatGPT

Tijdens het presidentschap van William McKinley, dat liep van 1897 tot 1901, waren er verschillende belangrijke beleidskwesties die de Verenigde Staten beïnvloedden. Enkele van de belangrijkste beleidskwesties en gebeurtenissen uit die periode waren:

Hoge Tarieven en Beschermende Tarieven: McKinley stond bekend om zijn steun voor beschermende tarieven op geïmporteerde goederen. Hij geloofde dat hoge tarieven de Amerikaanse industrie zouden helpen en banen zouden behouden. Als reactie op de Tariff Act van 1890 (ook wel de McKinley Tariff genoemd) werden onder zijn leiderschap de Dingley Tariff Act van 1897 en de Dingley Act van 1909 aangenomen, die de tarieven nog verder verhoogden.

Goudstandaard en Monetair Beleid: Tijdens McKinley's presidentschap voerde de Verenigde Staten het beleid van de goudstandaard. Dit hield in dat de Amerikaanse dollar werd vastgesteld op een specifieke hoeveelheid goud. Dit beleid stabiliseerde de valuta en had invloed op de handel en financiële transacties.

Overzeese Expansie en Imperialisme: Tijdens McKinley's presidentschap waren er belangrijke ontwikkelingen in de overzeese expansie van de Verenigde Staten. De Spaans-Amerikaanse Oorlog van 1898 leidde tot de verwerving van koloniën, waaronder de Filippijnen, Puerto Rico en Guam, naast de annexatie van Hawaï. Deze stap naar imperialisme en koloniale macht had belangrijke gevolgen voor de Amerikaanse buitenlandse betrekkingen.

Filippijnse Opstand: Na de verwerving van de Filippijnen begon een opstand tegen de Amerikaanse overheersing. Dit leidde tot de Filipijnse-Amerikaanse Oorlog (1899-1902), die ontstond uit een combinatie van nationalistische verlangens naar onafhankelijkheid en het verlangen van de Verenigde Staten om controle te behouden over de pas verworven gebieden.

McKinley's moord: Helaas werd McKinley in 1901 vermoord door een anarchist genaamd Leon Czolgosz. Hierdoor werd Theodore Roosevelt, McKinley's vicepresident, de president en leidde hij het land verder.

Deze beleidskwesties en gebeurtenissen vormden een belangrijk deel van McKinley's presidentschap en hebben de koers van de Verenigde Staten in die periode sterk beïnvloed.

Hoe was de relatie tussen de bankwereld en William McKinley, 1897 - 1901? 

ChatGPT

De relatie tussen de bankwereld en William McKinley tijdens zijn presidentschap van 1897 tot 1901 was over het algemeen positief en ondersteunend, vooral omdat McKinley beleidsmaatregelen nam die gunstig waren voor de financiële stabiliteit en het bedrijfsleven.

Beschermende Tarieven: McKinley was een voorstander van hoge beschermende tarieven op geïmporteerde goederen. Deze tarieven waren gunstig voor binnenlandse industrieën en fabrikanten, omdat ze concurrentie van buitenlandse producten verminderden. Dit werd positief ontvangen door veel bedrijven en zakenlieden.

Goudstandaard en Financiële Stabiliteit: McKinley en zijn regering hielden vast aan de goudstandaard, wat stabiliteit gaf aan het monetaire systeem. Dit beleid werd ondersteund door financiële instellingen en de bankwereld, omdat het hielp bij het handhaven van een betrouwbare valuta en het vertrouwen in het financiële systeem.

Economische Groei en Welvaart: Tijdens McKinley's presidentschap kende de Verenigde Staten een periode van economische groei en welvaart. Dit werd deels toegeschreven aan het beschermende tariefbeleid en andere maatregelen die gunstig waren voor bedrijven en investeerders. De banken en financiële instellingen profiteerden van de algehele economische voorspoed.

Overschotten en Staatsobligaties: Onder McKinley verminderden de federale overheidstekorten en werden overschotten gerealiseerd. Dit resulteerde in het aflossen van staatsobligaties, wat positief was voor investeerders en financiële instellingen die deze obligaties hadden gekocht.

Al met al was de relatie tussen de bankwereld en McKinley's regering voornamelijk gunstig vanwege zijn pro-businessbeleid, financiële stabiliteit en economische groei. Het beschermende tariefbeleid en de steun voor de goudstandaard werden gewaardeerd door veel financiële leiders en bedrijven in die tijd. 

JFK-  John F. Kennedey:

Jim Marrs presenteerde in zijn boek Crossfire de theorie dat Kennedy probeerde de macht van de Federal Reserve in toom te houden, en dat krachten die tegen een dergelijke actie waren, op zijn minst een rol zouden hebben gespeeld bij de moord. [17] [18] [19] Marrs beweert dat de uitgifte van Executive Order 11110 een poging was van Kennedy om de macht over te dragen van de Federal Reserve naar het Amerikaanse ministerie van Financiën door de Federal Reserve Notes te vervangen door zilveren certificaten. [

 Nam William McKinley impopulaire financiële en fiscale maatregelen?

ChatGPT

William McKinley's presidentschap wordt vaak geassocieerd met een periode van economische groei en welvaart, dus zijn financiële en fiscale maatregelen waren over het algemeen niet impopulair. Tijdens zijn ambtstermijn van 1897 tot 1901 werden verschillende beleidsmaatregelen genomen die de economie ondersteunden en werden gunstig ontvangen door zowel het bedrijfsleven als de bredere bevolking. Hier zijn enkele van zijn belangrijkste maatregelen:

hoe was de relatie tussen de bankwereld en John F Kennedy?

ChatGPT

De relatie tussen de bankwereld en John F. Kennedy was complex en werd beïnvloed door verschillende economische, financiële en politieke factoren. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van hun relatie:

Economisch Beleid: Kennedy voerde een economisch beleid dat gericht was op het stimuleren van economische groei en het bevorderen van werkgelegenheid. Hij pleitte voor belastingverlagingen om de economie te stimuleren en het bedrijfsleven aan te moedigen te investeren. Dit beleid werd over het algemeen positief ontvangen door het bedrijfsleven en de financiële sector.

Monetair Beleid: Kennedy's administratie ondersteunde het behoud van de goudstandaard en voerde een beleid van monetaire stabiliteit. Dit werd gewaardeerd door de financiële gemeenschap, die stabiliteit en voorspelbaarheid in het monetaire systeem waardeert.

Buitenlandse Handel en Investeringen: Kennedy streefde naar het bevorderen van buitenlandse handel en investeringen om de economie te stimuleren. Hij moedigde buitenlandse investeerders aan om in de Verenigde Staten te investeren en bevorderde bilaterale handelsverdragen.

Regulering van de Financiële Sector: Hoewel Kennedy's beleid gunstig was voor het bedrijfsleven en de economie, voerde zijn administratie ook enkele maatregelen door om de financiële sector te reguleren en consumenten te beschermen tegen misstanden.

Cuban Embargo: Kennedy voerde het economische embargo tegen Cuba in als reactie op de Cubaanse Revolutie en de nationalisatie van Amerikaanse eigendommen. Dit had gevolgen voor financiële relaties tussen de VS en andere landen die handel dreven met Cuba.

Het is belangrijk op te merken dat Kennedy's ambtstermijn werd gekenmerkt door politieke, economische en geopolitieke uitdagingen, zoals de Cubacrisis en de voortdurende Koude Oorlog. Hoewel zijn beleid niet per se gericht was op het confronteren of negeren van de bankwereld, waren er verschillende economische en financiële overwegingen die zijn relatie met de banksector vormden.


James Abram Garfield, 1881

 Wat is het beleid geweest van James Abram Garfield

ChatGPT

James A. Garfield diende als de 20e president van de Verenigde Staten voor een zeer korte periode, van 4 maart 1881 tot zijn dood op 19 september 1881, als gevolg van een moordaanslag. Ondanks zijn korte ambtstermijn had Garfield enkele beleidsdoelen en intenties die hij wilde nastreven. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van zijn beleid:

Hervorming van het Openbaar Ambt: Garfield was een voorstander van de hervorming van het openbaar ambt en probeerde de patronagesysteem te hervormen, waarbij politieke aanhangers werden beloond met overheidsbanen. Hij streefde naar meer professionele en competente ambtenarenselectie, gebaseerd op verdiensten in plaats van politieke connecties.

Monetaire Hervorming: Garfield steunde de terugkeer naar de gouden standaard voor de Amerikaanse valuta. Dit hield in dat de Amerikaanse dollar werd vastgelegd op een specifieke hoeveelheid goud. Deze hervorming was bedoeld om de valuta te stabiliseren en het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten.

Tariefhervorming: Garfield streefde naar een matige tariefhervorming die rekening hield met zowel de belangen van de industrie als de landbouw. Hij wilde een evenwicht vinden tussen bescherming van de binnenlandse industrie en het vermijden van excessieve kosten voor consumenten.

Infrastructuur en Transport: Garfield steunde initiatieven voor de uitbreiding en verbetering van het nationale spoornetwerk en andere infrastructuurprojecten. Hij geloofde dat verbeterde transportmogelijkheden de economie zouden stimuleren en de eenheid van het land zouden bevorderen.

Het is belangrijk op te merken dat Garfield's beleidsagenda werd ingekort door zijn tragische dood na een moordaanslag. Hij kreeg niet de kans om veel van zijn beleidsdoelen te verwezenlijken. Desondanks werden zijn intenties om het openbaar ambt te hervormen, het financiële systeem te stabiliseren en de nationale infrastructuur te verbeteren opgemerkt en herinnerd als onderdeel van zijn nalatenschap.

 

James A. Garfield werd vermoord door Charles J. Guiteau. Op 2 juli 1881 werd Garfield neergeschoten op het Baltimore and Potomac Railroad Station in Washington, D.C. door Guiteau, een persoon met psychische problemen die geloofde dat hij een politieke aanhanger was en dat hij de moord pleegde om een "openbare dienst" te verrichten. Garfield overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen op 19 september 1881, en Guiteau werd gearresteerd, berecht en ter dood veroordeeld. Hij werd op 30 juni 1882 geëxecuteerd voor de moord op president Garfield.

 

Wat waren de speerpunten van de campagne van Robert Kennedy in aanloop naar de presidentsverkiezingen?

ChatGPT

Robert F. Kennedy voerde campagne voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 1968. Zijn campagne was gericht op een aantal belangrijke speerpunten en beleidsdoelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste thema's en punten die centraal stonden in zijn campagne:

Beëindiging van de Vietnamoorlog: Een van de belangrijkste speerpunten van Kennedy's campagne was zijn standpunt tegen de oorlog in Vietnam. Hij was een uitgesproken criticus van het Amerikaanse militaire engagement in Vietnam en pleitte voor een snelle en verantwoorde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het conflict.

Burgerrechten en Sociale Gerechtigheid: Kennedy stond bekend om zijn inzet voor burgerrechten en sociale rechtvaardigheid. Hij steunde de voortzetting van de burgerrechtenbeweging en gelijke rechten voor minderheden, en hij benadrukte de noodzaak van het aanpakken van economische ongelijkheid.

Armoedebestrijding: Kennedy richtte zich op de aanpak van armoede en economische ongelijkheid in de Verenigde Staten. Hij pleitte voor programma's en beleidsmaatregelen om de levensomstandigheden van de minderbedeelden te verbeteren en de economische kloof te verkleinen.

Vredesdiplomatie: Kennedy zette zich in voor diplomatieke inspanningen om internationale conflicten op te lossen en vrede te bevorderen. Hij wilde een actieve rol spelen in het verminderen van spanningen tussen landen en het bevorderen van internationale samenwerking.

Jongerenbetrokkenheid: Kennedy probeerde ook jongere kiezers aan te spreken en hun betrokkenheid bij de politiek te vergroten. Hij erkende de groeiende invloed van jonge mensen en probeerde hun stem en deelname aan het politieke proces te versterken.

Helaas werd Robert F. Kennedy vermoord op 5 juni 1968, kort na het winnen van de Democratische voorzittersverkiezingen in Californië. Zijn campagne en boodschap hadden echter een diepgaande impact op de politieke discussies en de richting van de Verenigde Staten in die tijd.